Pedigree Information for
Les Glo Della

 Quarter Horse
 

Skipa Star
  Skipastarsky

 

King Moore's Dora
Les Glo Della

 

Les Glo
  Sooty Glo

 

Sooty Sue